Dobrova pri Ljubljani
#0978
Dobrova pri Ljubljani
316.392m2

PREGLED

Prodaja se več zemljišč, ki se držijo skupaj v enem kosu, v skupni izmeri 316.392m2 in je v delu namenjeno za stavbne površine (stanovanja za posebne družbene skupine in drugo) z vsemi potrebnimi spremljevalnimi površinami, en del pa je namenjen športno-rekreacijskim dejavnostim.

Glede na sprejet prostorski načrt je območje DO-30BT namenjeno oskrbovanim stanovanjem/domu za ostarele, turistični/zdraviliški dejavnosti ali hotelu ( po željah investitorja) in obsega 7.000 m2, gre za stavbne površine (FZ 0,4, max. višina K+P+2+M) in druge zunanje površine, ki so namenjene parku, zunanjim bivalnim in vodnim površinam ter prometnim površinam.

V območju ZS-DO31 je po grobi oceni 50.000 m2 namenjenih spremljevalnim dejavnostim kot so športno rekreacijski ali turistični center, možnost ureditve nastanitvenih kapacitet, kampa, športnih igrišč, glampinga in pripadajoče gostinske ponudbe (FZ 0,05, max. Višina K+P+M).

Območje D0-30 je potemtakem namenjen nastanitvenemu delu naselja za bivanje z vso spremljajočo dejavnostjo, območje D0-31 pa se nahaja v zaledju in je namenjeno rekreaciji in pomožnim nastanitvam.

Za obe območji se bo sprejemal OPPN glede na predlagane idejne zasnove investitorja. Občina je projektu zelo naklonjena in bo sodelovala pri pripravljanju in sprejemanju OPPN skupaj s predlagano idejno zasnovo.

V bližini je vsa potrebna infrastruktura.

Nepremičnina je v lasti fizičnih oseb in prosta bremen ter pripravljena za prodajo.

PODROBNOSTI

Velikost
316.392 m2
Leto
Lokacija
Dobrova pri Ljubljani
Kopalnice
Spalnice
Dodatno

Stopite v stik